در این آموزش ویدئویی، نحوه طراحی حوض کاشی که یکی از طرح های سایت فراپیک هست و با استفاده از نرم افزار ایلاستریتور و پنل براش طراحی شده است، توضیح داده شده.