سایه ای از تازگی، Greenery نمادی از آغاز های جدید است.

 Greenery سایه ای از زرد و سبز تازه و پر زرق و برق است که اولین روزهای بهار را به یاد می آورد موقعی که طبیعت زنده می شود و تجدید حیات می کند. تصویری از شکوفایی شاخ و برگ درختان. Greenery حسی از نفس عمیق و اکسیژن را به بیننده الغا می کند.
Greenery سبزی خالص طبیعت است.این یک رنگ ماندگار در سراسر جهان است.
یک سایه تأیید کننده زندگی، Greenery نشانه ای از احساسات و نیروی شخصی است.

کدهای رنگ Greenery

PANTONE 15-0343

 HEX #۹۹ce66

RGB 134 – 175 – 73

CMYK 53 – 13 – 94 – 1