بنفش، نشانی از اصالت، نوآوری و تفکری ست که ما را به سمت آینده هدایت میکند.

از لحاظ تاریخی، رنگ بنفش نشانه ای از عرفان بوده است.

استفاده از نورپردازی با ته‌رنگ بنفش در فضاهای مدیتیشن و دیگر مکان‌های گردهمایی ,باعث ایجاد ارتباط بین انسان هایی که در آنجا گرد آمده‌اند می‌شود.

کدهای رنگ بنفش (Ultra Violet)

PANTONE 18-3838

 HEX #۶۰۴d8d

RGB 96 – 77 – 141

CMYK 74 – 80 – 14 – 2

 

رنگ مکمل پیشنهادی ما برای این رنگ:

  HEX #۶۰۴d8d